Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”

slide1

Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” powstało w 2002 roku, a współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy rozpoczęło w roku 2005. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu myśliborskiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Najważniejsze cele to wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz […]

Czytaj dalej